Privacyverklaring

Privacyverklaring Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V.

Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V. zet zich in om de privacy van de bezoekers van onze websites te beschermen en de eventueel door de bezoekers afgegeven persoonsgegevens te beveiligen. Deze privacy verklaring heeft betrekking op onze website www.delftbv.nl. Wanneer u onze websites bezoekt stemt u automatisch in met deze privacy verklaring. Als u hier niet mee akkoord gaat, gebruik dan a.u.b. niet langer onze websites.

U bent niet verplicht tot het afgeven van persoonsgegevens voor het bezoek aan onze website met als doel informatie te verzamelen die vrij voor alle bezoekers op onze website is gepubliceerd. Echter, voor aanvullende diensten, zoals het opvragen of downloaden van specifieke informatie via een contactformulier of het inschrijven op de nieuwsbrief of het aanvragen van een download van documenten, wordt u gevraagd zich te registreren en persoonsgegevens bij ons achter te laten. Tenzij verderop in dit document specifiek wordt aangegeven, wordt deze informatie niet met derden gedeeld.

Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens
Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V. verzamelt gegevens voor wat betreft het bezoek aan onze websites, zoals het domein, de bezochte pagina’s en het IP adres. Hiermee kunnen wij u als persoon niet identificeren, omdat deze gegevens alleen herleidbaar zijn tot uw internetprovider of uw bedrijfsnetwerk. Dit zijn dan ook geen persoonsgegevens.

Daarnaast verzamelt Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V. door u vrijwillig afgegeven persoonsgegevens wanneer u een (contact)formulier invult voor bijvoorbeeld het opvragen van specifieke informatie. U bent natuurlijk vrij ervoor te kiezen om deze informatie niet af te geven, maar dat betekent wel dat wij u via onze website niet op de beste manier kunnen helpen. De door u afgegeven persoonsgegevens worden door Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V. vertrouwelijk behandeld.

Cookies
Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die aan u worden verstuurd wanneer u onze websites bezoekt en die (tijdelijk) worden opgeslagen op uw computer door uw internet browser. Er worden verschillende soorten cookies gebruikt door onze websites:

Cookies die de goede werking van onze websites mogelijk maken.
Cookies die het mogelijk maken door het verzamelen van anonieme informatie om het gebruik door de bezoekers van onze websites te analyseren, zodat Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V. haar websites kan verbeteren.
Bij uw eerste bezoek aan onze websites wordt duidelijk en op ondubbelzinnige wijze uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Het is mogelijk dat u zelf uw internet browser zodanig instelt dat tijdens het bezoek aan onze websites geen cookies geplaatst kunnen worden.

Deze privacy verklaring is alleen geldig voor cookies van Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V.. Het gebruik van cookies door derde partijen zijn onderhevig aan hun eigen privacy voorwaarden. Met de volgende derde partijen heeft Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V. kennis genomen van de privacy voorwaarden van de betreffende partij, waarmee wij ons vertrouwen kunnen uitspreken in deze derde partijen:

Google Analytics voor analyse doeleinden.
Beveiliging

Hoewel Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V. redelijkerwijs maatregelen heeft getroffen en zal blijven treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of onregelmatige verwerking, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie in de toekomst beschermd zal blijven. Er zal ondanks onze inspanningen altijd een mogelijkheid bestaan dat uw persoonsgegevens verloren kan gaan door technische problemen of door onwettige toegang of diefstal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijk verlies of diefstal van data of andere onvoorziene onrechtmatige gebeurtenissen.

Links naar websites van derde partijen
Onze websites kunnen hyperlinks of doorverwijzingen bevatten naar websites van derde partijen. Wij geven u deze links voor uw gemak. Deze websites staan niet onder controle of worden niet beheerd door Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V.. Deze privacy verklaring heeft op geen enkele wijze betrekking op websites van derde partijen. Derde partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy.

Rechten bezoekers
U heeft als bezoeker van onze websites een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen om:

U inzage te geven in de persoonsgegevens die wij hebben verzameld.
Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Wijzigingen aan deze privacy verklaring
Auto- en Demontagebedrijf Delft B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring om welke reden dan ook en op welk moment dan ook aan te passen of te wijzigen. Wanneer u op welk moment dan ook ervoor kiest om niet (langer) akkoord te gaan met de voorwaarden en condities zoals beschreven in deze privacy verklaring, maak dan a.u.b. niet langer gebruik van onze website.

Contact
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via delftbv@hotmail.com.